Printronix T52x8

Máy in mã vạch Printronix T52x8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *